Wet & regelgeving

Veel ouders regelen tegenwoordig zelf de uitvaart van hun baby.  Op deze pagina lees een korte samenvatting over de wetten en regels. Wil je meer weten? Houvast Uitvaartverzorging heeft een heel overzichtelijk schema op hun website. Je kan ook  Steunpunt Nova en/of Kenniscentrum Babysterfte raadplegen.

Je baby is voor de 24e week van de zwangerschap geboren en heeft niet of korter dan 24 uur geleefd:

  • je mag aangifte doen bij de gemeente. Dat mag ook later nog, zelfs jaren later).
  • jullie baby mag begraven of gecremeerd worden. Je hebt documenten nodig afhakelijk van of je aangifte heb gedaan of niet (artsenverklaring of verlof tot begraven/cremeren).
  • aangifte doen is niet hetzelfde als inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • je mag jullie kindje begraven op een zelf gekozen plek (in de tuin, in het bos of …..). Het graf moet voldoende diep zijn, minstens één meter. Begraaf jullie baby in een kistje of een mandje. Bedenk dat een begraven baby op een zelfgekozen plek voor een eventuele nieuwe eigenaar van jullie tuin een onverwachte ‘verrassing’ kan opleveren.
  • je kan zelf contact opnemen met het crematorium of met de beheerder van de begraafplaats.
  • je kan gebruik maken van de collectieve crematie van het ziekenhuis. Dit is kosteloos. Vaak wordt je als ouder niet op de hoogte gebracht van het moment van cremeren en uitstrooien. Er is geen afscheidsdienst en je ontvangt ook geen as van de baby.

Je baby is voor de 24e week van de zwangerschap geboren en heeft langer dan 24 uur geleefd of
je baby is na de 24e week (levenloos) geboren en overleden:

  • je moet aangifte doen bij de gemeente. Bij levenloos (doodgeboren) baby’s krijg je de keus of je je kindje bij wilt laten schrijven in de Basisregistratie Personen (het BRP).
  • jullie baby moet binnen 6 werkdagen (weekend en feestdagen tellen niet mee) gecremeerd worden of begraven op de (natuur)begraafplaats.
  • je kan zelf contact opnemen met het crematorium of met de beheerder van de begraafplaats.

Tips

Informeer altijd bij:
– de eventuele uitvaartverzekering of én vanaf welke week van de zwangerschap jullie baby meeverzekerd is
– de zorgverzekering of je recht hebt op kraamzorg
– je ouders of je misschien nog op de polis van hen staat bijgeschreven
– je werkgever over de sociale wetgeving, afhankelijk van de duur van de zwangerschap heb je wel of geen recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.