Het ontstaan van Sterrenkindje

In 2006 geleden raakte een krantenartikel over baby-overlijden Mari Jonker diep. Het artikel liet haar niet meer los. Uit dankbaarheid dat dit haar gezin bespaard was gebleven begon zij het bedrijf Sterrenkindje. Haar zoon onderging zes ingrijpende operaties kort na zijn geboorte en meerdere keren werden zij en haar man gebeld om afscheid te komen nemen van hun zoon. Hun zoon kwam iedere tegenslag te boven, bleef leven en mocht naar huis! 
Mari heeft afgelopen jaren vele ouders mogen bijstaan in hun diepste rouw door het maken van afscheidswiegjes en draagmanden voor ziekenhuizen. De ontmoetingen waren ontroerend, emotioneel en ook mooi.

Afgelopen najaar hebben wij elkaar ontmoet. Voor Mari was er al lange tijd een wens om Sterrenkindje los te laten en over te dragen. Zij wil zich graag bezig houden met het leven en de opdrachten voor Bibiana Wiegbekleding