Janine

© M.P. van Veen oktober 2015

Ik ben Janine, 44 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen. 

Naast mijn werkzaamheden voor Sterrenkindje ben ik werkzaam als rouw- en verliesbegeleider in mijn praktijk Rouw en Verlies, te bereiken via de volgende website: www.rouwenverlies.net 

Tijdens mijn tweejarige postHBO-opleiding Rouw- en verliesbegeleider aan het Landelijk Steunpunt Verlies in Amersfoort ben ik breed opgeleid in alle vormen van rouw. Mijn expertise ligt in begeleiding bij verlies van een dierbare (met in het bijzonder; het overlijden van een baby tijdens de zwangerschap of net na de geboorte) en bij verlies van gezondheid. 

Een van de studieopdrachten was het ontwikkelen van een tool. Het overlijden van mijn zoon Jonas was mijn inspiratie en ook motivatie om samen met studiegenoot Judith Derks aan de slag te gaan. We hebben een tool (een handboek) ontwikkelt voor ouders die te maken hebben gehad met perinatale sterfte, dat is wanneer een baby overlijd na een zwangerschapsduur van 22 weken, tijdens de bevalling of binnen 4 weken na de geboorte. Na deze succesvolle samenwerking besloten we om ook de afstudeeropdracht samen aan te pakken. We onderzochten hoeveel rouw ouders 3 tot 4 jaar na perinatale sterfte hebben ervaren, welke behoefte ouders hadden aan psychosociale begeleiding en welke interventies zij als helpend hebben ervaren. Met de resultaten willen we de zorgverlening in het ziekenhuis verbeteren, maar we zullen deze ook toevoegen aan het handboek.