Je wilt nog steeds het allermooiste en allerzachtste oor jouw baby als jouw baby (onverwacht) overlijdt. De babyuitvaartproducten van Sterrenkindje® zijn een liefdevolle omgeving voor een baby, overleden tijdens de zwangerschap, bij de geboorte of in het eerste levensjaar.
Ze zijn uniek, gepersonaliseerd en handgemaakt en stralen daardoor uit hoe mooi, puur, lief en vooral welkom jullie baby is!


Groot verlies

Het overlijden van de baby tijdens de zwangerschap, bij de geboorte of kort daarna is één van de meest stressvolle gebeurtenissen die een volwassene kan ervaren. De impact op ouders is jarenlang door zorgverleners en de maatschappij onderschat. Vele ouders stellen  zich na het verpletterende nieuws dat de baby overleden is of gaat overlijden, de vraag 'wat nu?'
Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor rouw na het overlijden van de baby en de manieren om met die rouw om te gaan.
De verloskundigen en verpleegkundigen helpen jullie met het maken van tastbare herinneringen, zoals afdrukjes van de handjes en voetjes van jullie baby, een haarlokje en het maken van foto’s. Zij ondersteunen jullie ook bij het zijn van de ouders van jullie baby, door tegen jullie baby te praten, jullie baby aan te raken en eventueel te wassen en aan te kleden. Vaak zijn er vragen over de praktische zorg, hoe geef je liefdevolle zorg aan een overleden baby, die jullie heel je leven aan het kindje had willen geven?

Door het overlijden van mijn oudste zoon Jonas (in de 37e week van de zwangerschap) werd ik me ervan bewust dat het van groot belang is om de grootst mogelijke aandacht te besteden aan de zorg voor de overleden baby.  Soms ontmoette ik mensen die mijn pijn probeerde te verzachten of niet begrepen. Een aantal opperde dat de rouw niet zo erg moest zijn, omdat hij een foetus was en ik hem niet gekend had. Hoewel de bedoeling waarschijnlijk goed bedoeld was, reageerde ik boos en had ik weken last van zo'n opmerking.

Tijdens mijn opleiding tot rouw- en verliesbegeleider aan het Landelijk Steunpunt Verlies deed ik onderzoek naar de rouw na perinatale sterfte (babysterfte na de 22e week van de zwangerschap en voor de 28e dag na de geboorte). Aan het onderzoek deden 44 moeders en 30 vaders, van 45 kinderen die rond de geboorte zijn overleden, mee.  We ontdekten dat drie tot vier jaar na perinatale sterfte een deel van de ouders nog veel rouw heeft. Dat is meetbaar als actieve rouw, wanhoop en moeite om met de situatie om te gaan. Elf van de 39 ouders neigen naar of hebben een angststoornis en vijf hiervan neigen naar of hebben een depressie.  Deze laatste ouders kampen met traumatische rouw. Ze rouwen na jaren nog zodanig, dat het hun functioneren beperkt. Mocht je je hierin herkennen, dan beveel ik je aan professionele hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij een rouwtherapeut.

Tijdens mijn studie vond ik soms grote verschillen in rouw tussen de moeder en vader. Vooral wanneer de baby voor de geboorte overlijdt zijn de verschillen groot. Aandacht voor deze verschillen is belangrijk bij het omgaan met het verlies. In de figuur is de rouwscore van de perinatale rouwvragenlijst te zien.

Opmerkelijk was het verschil in rouw tussen vaders en moeders. Als de baby langer leeft na de bevalling, neemt de  rouwbeleving bij vaders toe. De rouwbeleving van moeders is echter niet afhankelijk van het moment van overlijden. Of de baby nu tijdens de zwangerschap, bij de geboorte of dagen na de geboorte overlijdt, moeders rouwen evenveel. Hierdoor kunnen grote verschillen in rouw (zie figuur) ontstaan tussen de ouders. Deze grote verschillen kunnen onderlinge ergernis of erger veroorzaken.

 

Tips voor samen rouwen

Mijn advies is om samen voor de baby te zorgen in de korte tijd die jullie samen hebben. Bespreek je emoties met de ander, ook al denk je dat het de ander pijn doet. Dat is belangrijk om samen te kunnen rouwen. Kies daarom zorgvuldig uit wie er tijdens de kraamweek langskomt, want de tijd met jullie kind is kort en kostbaar. Maak ook foto's en filmpjes van jullie en de baby, al kan dit vreemd overkomen. Zo maak je herinneringen voor later.