• maatwerk
  • persoonlijke aandacht
  • rouwbegeleiding
  • zachte stoffen en materialen
  • binnen 24-48 uur verstuurd

'Rouwen is als roeien met twee riemen!'.....

 

webshop, Sterrenkindje, baby, overleden kindje, anderhalf, jaar 18 maanden, verzorgen, kleden, thuis opbaren, wateropbaring, uitvaart, producten, eigen atelier, binnen 48 uur, aandacht, detail, draagmanden, verschillende stijlen, vragen, specifieke wensen

Normale rouw kan gepaard gaan met: (heftig) verdriet, gevoel van leegte, verdoofdheid, angst, trots, het gevoel dat je buiten het normale leven staat, futloosheid, dromen of nachtmerries, slapeloosheid, eenzaamheid, boosheid, schuld, twijfel, rusteloosheid, ontkenning, concentratieproblemen, verminderde eetlust, nauwelijks interesse voor dagelijkse gang van zaken of andere mensen …

Mensen uit jouw omgeving zien vaak wel dat je verdriet hebt, maar zullen nooit exact weten hoeveel impact het verlies op jouw persoonlijke leven heeft. Zij kunnen daardoor voor jou kwetsende opmerkingen plaatsen, bijvoorbeeld: ben je er nu nog niet overheen? Of: ga je nu al iets leuks doen?

 

Rouw na het overlijden van jouw baby en/of bij verlies van gezondheid eindigt nooit. Het is altijd aanwezig, vele malen wordt je opnieuw geconfronteerd met de gevolgen van het verlies. Je gaat vele keren in jouw leven door periodes waarin de rouw op de voorgrond staat en andere momenten minder actueel is.

 

In 2015 ging ik op zoek naar antwoorden om patiënten en hun partners beter te kunnen begeleiden. Ik had zelf ook geleerd van het leven, de liefde en het verdriet én ik werd opgeleid bij het Landelijk Steunpunt Verlies en volgde de postHBO-opleiding Rouw- en verlies. Ik deed onderzoek naar hoeveel rouw ouders 3 tot 4 jaar na perinatale sterfte (overlijden van een baby na de 22e week van de zwangerschaps, tijdens de bevalling of binnen 4 weken na de geboorte) hebben ervaren, welke behoefte ouders hadden aan psychosociale begeleiding en welke interventies zij als helpend hebben ervaren. 

 

Tijdens mijn opleiding leerde ik over Stroebe en Schut (1999). Zij hebben een prachtig model ontwikkeld, het Duale Proces Model. Het model veronderstelt dat rouw is als roeien met 2 riemen, een verlies- en herstelgerichte riem. Bij de verliesriem horen de emoties en de confrontatie met het verlies. Maar ook de betekenissen, het opnieuw ontdekken wie je bent en wat of wie je belangrijk vind. Bij de herstelriem horen de afleiding, nieuwe dingen doen, op vakantie of weer aan het werk gaan. De herstelriem vraagt om een antwoord. Hoe pas je je aan, aan de veranderingen die ontstaan in jou en in jouw leven na het verlies? Herstellen is meer dan afleiding zoeken, het opnieuw bepalen van jouw eigen zelf- en/of wereldbeeld vraagt tijd en energie. In een gezond rouwproces beweeg je flexibel heen en weer tussen het verlies- en herstelgerichte denken. Vrouwen hebben de neiging om meer verliesgericht te rouwen, waar mannen meer bezig lijken te zijn met herstel.


De combinatie van mijn werkervaring als verpleegkundige, mijn opleidingen, mijn eigen verlieservaring én mijn creativiteit maken mijn begeleidingsgesprekken zo bijzonder. Ik begeleid je graag bij verlies van gezondheid en bij het verlies van een dierbare, met bijzondere aandacht voor rouw na het overlijden van een baby.    

 

Rouwbegeleiding

Rouwen is hard werken en vraagt ook om antwoorden en nieuwe invulling van wie je bent en wat je belangrijk vind. Opnieuw ontdekken wie je bent en wat of wie je belangrijk vind. Maar ook hoe je je aanpast aan de veranderingen die ontstaan zijn door het overlijden van jouw baby. Het opnieuw bepalen van jouw eigen zelf- en/of wereldbeeld vraagt tijd en energie.

Ik begeleid jou graag om jouw veerkracht te herstellen, het verlies te omarmen, te koesteren en in jouw leven te verweven. Zodat er ruimte komt voor geluk en genieten.  Rouw heeft geen einde, rouw is en blijft een onderdeel van jouw bestaan waarbij je jouw baby met je meeneemt.  

Een intakegesprek duurt een uur en kost €70,-. Een begeleidingssessie duurt maximaal anderhalf uur en kost €90,-. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
Samen bepalen we de duur en het aantal sessies. De tarieven zijn gebaseerd op gesprekken in mijn praktijk in Nijkerk.