slide_3

Sterrenkindje

Actueel

Wereldlichtjesdag - Heel Nederland

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!

De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Op www.wereldlichtjesdag.nl staan alle samenkomsten in Nederland op deze avond in een lijst weergegeven.

Website: www.wereldlichtjesdag.nl

 

*     *     *     *     *

 

Uitvaart baby’s onder de 24 weken ook vergoed

Uitvaartverzekeraars gaan de uitvaart van baby’s die voor hun 24e week komen te overlijden vergoeden. De nieuwe regel gaat in vanaf 1 januari 2013, dat heeft het Verbond van Verzekeraars bekend gemaakt. 

Tot nu toe wordt doorgaans alleen de uitvaart van baby’s die na de 24e week overlijden vergoed. Maar de verzekeraars willen tegemoet komen aan de gevoelens van verlies en verdriet bij de ouders. Nu ervaren ouders van te vroeg geborenen vaak nog veel verwarring rond de regels die betrekking hebben op het feit of de baby wel of niet 24 weken oud is.

Dit artikel is overgenomen van de site www.uitvaart.nl en heeft in diverse landelijke dagbladen gestaan.

 

 

*     *     *     *     *

Eerste hoogleraar voor behandelen van foetussen

Publicatiedatum: 15 mei 2012 | PERSBERICHT
Aandachtsgebieden: Patiënt en zorg, Research

Door het uitspreken van zijn intreerede  ‘Komt een foetus bij de dokter’ op maandag 14 mei is prof. dr. Dick Oepkes nu officieel de eerste hoogleraar foetale therapie in Nederland.

Foetale therapie houdt in dat aandoeningen al worden behandeld als het kind nog in de baarmoeder zit. “Sommige aandoeningen kun je het beste al voor de geboorte behandelen”, zegt Oepkes. Voorbeelden daarvan zijn bloedarmoede bij de foetus, sommige hartafwijkingen en het tweelingtransfusiesyndroom (TTS), waarbij de ene helft van de tweeling te veel bloed krijgt en de andere te weinig. 

Europese centralisatie
Uit heel Nederland worden moeders met foetussen met TTS en aangeboren afwijkingen naar het LUMC verwezen. “Zij hebben complexe, weinig voorkomende behandelingen nodig. Dat soort zorg kun je het beste in één landelijk centrum aanbieden”, aldus Oepkes. In een samenwerkingsverband met het Karolinska Instituut in Zweden en het Universiteitsziekenhuis in Leuven wordt voor enkele complexe, weinig voorkomende foetale behandelingen zelfs gestreefd naar Europese centralisatie. Ook wetenschappelijk onderzoek wordt gezamenlijk verricht. “De grenzen zijn open”, zegt Oepkes, “taal, verzekering en reisafstand zijn zelden een probleem.” De visie van alle drie topcentra is dat de best mogelijke zorg voor de zwangere en haar foetus centraal moet staan.

 

*     *     *     *     *

17 april 2012

Symposium Jong in de rouw - Zwolle

Kinderen en jongeren die een dierbare hebben verloren, worden vaak vergeten. Hun ouders zijn zelf in de rouw, klasgenootjes hebben er geen ervaring mee, ze tonen hun verdriet niet altijd of vinden het moeilijk aan te geven wat ze nodig hebben. Toch rouwen kinderen wel degelijk – zelfs baby’s hebben op hun manier ‘weet’ van verlies. Maar omdat het rouwproces bij kinderen anders verloopt dan dat van volwassenen, is daar niet altijd een adequaat antwoord op. Overlijden en rouw staan haaks op het idee van een onbezorgde jeugd. Jong en rouw, het is een ongemakkelijke combinatie.

 

 

*     *     *     *     *

 

 

2 april 2012

Praten over de dood, hoe doe je dat? - Amersfoort

Iedereen krijgt vroeg of laat met de dood te maken. Hoe reageer je dan? Wat kun je betekenen voor de nabestaanden? Wat kan en mag er tegenwoordig op uitvaartgebied? Welke plek heeft rouw in onze samenleving? Hoe gaan kinderen om met de dood? Wat houdt orgaandonorschap of euthanasie in?

 

Het Humanistisch Verbond, Humanitas, de St. Humanistische Uitvaartbegeleiding en Yarden organiseren gezamenlijk de gesprekscyclus “Praten over de dood, hoe doe je dat?”. De gesprekscyclus vindt plaats op zeven maandagenavonden, te weten 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart en 2 april 20.00-22.00 uur. Locatie: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47 in Amersfoort.

 

De bijeenkomsten én werkmap zijn ingedeeld volgens zeven thema's:

- de dood in onze samenleving;

- levensbeschouwing en de dood;

- sterven, stervensbegeleiding;

- zelfdoding en euthanasie;

- kinderen en de dood;

- de uitvaart en regelingen bij en ná een overlijden;

- rouw en rouwbegeleiding.

 

De gesprekscyclus is nadrukkelijk geen lotgenotencontact of een cursus ter deskundigheidsbevordering. De deelnemers leren door de uitwisseling van ervaringen en ideeën veel van elkaar. De deelname staat open voor iedereen die om welke reden dan ook geïnteresseerd is in het thema. De begeleiding is in handen van 2 betrokken gespreksleiders.

 

Aanmelden kan bij de heer De la Combé: E-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of telefoon 06 2938 9790. Na opgave ontvangt u een aanmeldingsformulier.

 

De deelnemersbijdrage is € 55, inclusief het uitgebreide werkboek en koffie/thee tijdens de bijeenkomsten. Leden/vrijwilligers van de genoemde organisaties betalen slechts € 40.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer De la Combé van de gespreksgroep ‘Praten over de dood…’ 06 2938 9790:

 

Zaal open vanaf :20:00

Aanvang activiteit :19:45

Einde activiteit :22:00

Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.